Хэрлэн сумын Газрын даамлуудыг шаардлагатай 1320000 төгрөгийн үнэ бүхий тоног төхөөрөмжөөр хангалаа.

2020-04-10

    Газрын харилцааны чиглэлээр иргэдэд үйлчилгээ үзүүлж байгаа Хэрлэн сумын даамлуудад иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад эзэмшүүлж, өмчлүүлсэн газрын баримт бичгийг цахимжуулахад шаардлагатай байгаа сүүлийн үеийн хурдан сканнер, мөн компьютерийн дэлгэцийг худалдаж аван хүлээлгэн өгч ажиллах нөхцлийг сайжрууллаа.

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР