Аймгийн Засаг Дарга Н.Ганбямбатай 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөгөө байгуулж батлуулаа.

2020-04-01

  Газрын дарга Д.Баярхүү аймгийн Засаг дарга Н.Ганбямбатай байгууллагын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөгөөнд 2020 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдөр гарын үсэг зурж баталгаажуулав. Уг төлөвлөгөөний хавсралтад байгууллагын 2020 оны сургалтын төлөвлөгөө, нийгмийн хамгаалалын төлөвлөгөө, 2020 оны төсөв, 2019 онд хэрэгжүүлж дуусгаагүй ажлууд тус тус орж байна.

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР