Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын 100 ортой цэцэрлэгийн барилга дээр комисс ажиллаж ашиглалтад оруулан хүлээн авлаа.

2019-12-10
Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан сумын 100 ортой цэцэрлэгийн барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллаж хугацаатай үүрэг даалгавар ѳгч байнгын ашиглалтад орууллаа.
  •  ЗАХИАЛАГЧ:   БСШУСЯам, АЗДТГазар, ГХБХБГазар
  • ЗАХИАЛАГЧИЙН ТЕХНИК ХЯНАЛТЫГ:  БХТѳв, ГХБХБГазар
  • ГҮЙЦЭТГЭГЧ: “Баатар шүтээн Уул” ХХК
  • ЗОХИОГЧ:  “Тэмжин"ХХК
  • БАЙРШИЛ:  Хэнтий аймаг Дэлгэрхаан сум
  • ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:  Улсын төсвийн 1,424,0 сая төгрөг

     ​- Тус барилга нь 100 ортой тэнхлэгээрээ А блок 30.3м х 14м Б блок нь 13м х 10.3м харьцаатай 2 давхар цэцэрлэгийн зориулалттай барилга юм.Барилга угсралтын ажил 2018 оны 7 дугаар сард эхэлж 2019 оны 12 дугаар сарын 10-ны ѳдѳр ЗГазрын 317 дугаар тогтоолоор барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах дүрмийн дагуу 17 хүний бүрэлдхүүнтэй комисс ажиллаж хугацаатай үүрэг даалгавар ѳгч байнгын ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэлээ.

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР