ДОРНОГОВЬ АЙМАГТ БҮСИЙН СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.

2019-12-09

        ГЗБГГЗГ-аас Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний мэдээллийн сангийн програм хангамж болон Газрыг зохистой ашиглаж хамгаалах, нөхөн сэргээх тогтолцоог бүрдүүлж, газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны үндэсний мониторингийн сүлжээний програм хангамжийг нэвтрүүлэхтэй холбогдуулан зүүн бүсийн аймгуудын ГХБХБГ-ын холбогдох мэргэжилтнүүд, сумдын Газрын даамлуудыг чадавхижуулах, мэргэшүүлэх сургалт 2019 оны 12 дугаар сарын 7-10-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна. Сургалтанд Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар, Говьсүмбэр, Дорноговь аймгууд хамрагдаж байна.

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР