Хэрлэн сумын "БЭЛЧЭЭР МЕНЕЖМЕНТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (2019-2023)"-г ИТХ-аар хэлэлцүүлэн батлуулж сумын удирдлагад хүлээлгэн өглөө.

2019-11-05

     Хэрлэн сумын "Бэлчээр менежментийн төлөвлөгөө" боловсруулах ажлыг Мерси Кор ОУБ-аас санхүүжүүлэн Хэнтий аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газраас сумын ажлын хэсэг, ХХААГ, АБАХ-тай хамтран сургалт, малчдаас санал авах ажлуудыг зохион байгуулж, хээрийн болон суурин боловсруулалтын ажлыг хийж гүйцэтгэн төлөвлөгөөг боловсруулж, хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж малчдын саналыг тусгаж, 10 дугаар сарын 29-ны өдөр Хэрлэн сумын ИТХурлаар хэлэлцүүлэн батлуулж, сумын удирдлагад хүлээлгэн өглөө

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР