Бэлчээр менежментийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний төслийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа.

2019-10-25

      Мерси кор ОУБ-ын санхүүжилтээр ГХБХБГ, ХХААГ-аас хамтран боловсруулж буй Хэрлэн сумын "Бэлчээр менежментийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний төслийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдлаа. Хэлэлцүүлэгт сумын ИТХурлын төлөөлөгчид, бэлчээр менежментийн ажлын хэсэг, АБАХ, БАХ-ын ахлагчид, малчдын төлөөлөл нийт 50 хүн оролцож төлөвлөгөө болон бэлчээр ашиглалтын журмын төслийг хэлэлцлээ. 

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР