Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын 2-р багийн оршуулгын газрыг хамгаалж, хашаатай болголоо.

2019-07-03

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН 2-Р БАГИЙН ОРШУУЛГЫН ГАЗРЫГ ХАМГААЛАХ, ХАШААЖУУЛАХ  АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Ажлын нэр, байршил: Хэрлэн сум 2-р баг.
Гүйцэтгэгч: "Алсын солонго " ХХК
Зураг төсөл зохиогч байгууллага:"Хэнтий Арт" ХХК
Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр, төсөвт өртөг: Орон нутгийн Хөгжлийн сан, 77 сая төгрөг
Ажлын явц: 100%
Тус ажлыг Алсын Солонго ХХК гэрээнд заасан хугацаа болон зураг төсөвийн дагуу гүйцэтгэж 2019 оны 6-р сарын 27 оны өдөр улсын комисс байнгын ашиглалтад хүлээж авсан.

Хяналт гүйцэтгэсэн:  Э.Элбэг-Эрдэнэ

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР