Мал эмнэлгийн лабораторийн шугам сүлжээний засварын ажлыг хүлээж авлаа.

2019-06-18

  Хэрлэн сумын Мал эмнэлгийн лабораторын шугам сүлжээний засварын ажлыг "Баялаг хурах" ХХК нь ОНХСангийн 19 041 072 төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар  гүйцэтгэж 2019 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдөр барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комисст хүлээлгэн өглөө.

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР