НЭ-ийн төрөх тасгийн гадна бохир усны шугам сүлжээг ашиглалтад орууллаа.

2019-06-04

Нэгдсэн эмнэлгийн төрөх тасгийн бохир усны шугам сүлжээний шинэчлэлийн ажлыг “Хэнтий-Ус” ХХК нь Орон нутгийн төсвөөр 14 500 000 төгрөгний хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэсэнийг 2019 оны 06 сарын 03-ны өдөр барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс ажиллаж байнгын ашиглалтад хүлээж авлаа.

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР