Мэдээ

2019-07-03Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын 2-р багийн оршуулгын газрыг хамгаалж, хашаатай болголоо.
2019-06-18ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БАЯНХУТАГ СУМАНД БАРИГДАЖ БАЙГАА СПОРТ ЗААЛНЫ БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ
2019-06-18Мал эмнэлгийн лабораторийн шугам сүлжээний засварын ажлыг хүлээж авлаа.
2019-06-11“Нээлттэй газрын харилцаа-Орон нутагт” өдөрлөг, сургалтыг 5 суманд зохион байгууллаа.
2019-06-04НЭ-ийн төрөх тасгийн гадна бохир усны шугам сүлжээг ашиглалтад орууллаа.
2019-06-04Татварын хэлтсийн гадна тохижилтийн ажлыг байнгын ашиглалтад хүлээж авлаа.
2019-05-20ГЗБГЗЗГ-н дарга Ц.Ганхүүгээр ахлуулсан ажлын хэсэг Хэнтий аймагт “Улсын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг танилцуулах” уулзалтыг хийлээ.
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР