Мэдээ

2020-12-30 2021 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө "Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим систем"-д баталгаажин орлоо.
2020-12-22Аймгийн хэмжээнд 2021 онд иргэнд өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээ, зориулалтыг АИХурлаар хэлэлцүүлэн батлууллаа.
2020-12-16Хэнтий аймгийн Политехникийн коллежийн Барилгын засал чимэглэлчин мэргэжлийн дадлагын танхимд дадлагын тоног төхөөрөмжийг дэмжлэг болгон гардуулав.
2020-12-10ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМАНД СҮРЬЕЭГИЙН БАРИЛГА ШИНЭЭР АШИГЛАЛТАД ОРЛОО.
2020-12-01Бэрх тосгоны 150 хүүхдийн дотуур байрны барилга угсралтын ажилд захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэн ажиллаа.
2020-11-05Бэлчээрийн менежментийг сайжруулах, чадавхийг бэхжүүлэх, Газар зохион байгуулалт, хот төлөвлөлтийн цахим системийн бүсчилсэн сургалт Чингис хотод боллоо.
2020-10-26 Хэнтий аймгийн Биндэр суманд баригдаж буй ЕБСургуулийн спорт заалны барилга угсралтын ажилд захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлж ажиллаа.
2020-10-26Биндэр суманд баригдаж буй "Их Монгол улс, Эзэнт гүрэн" цогцолборын барилгын интерьер, дотоод уран сийлбэр шинэчлэл, гадна цахилгаан хангамжийн ажилд захиалагчийн техник хяналтыг хэрэгжүүлж ажиллаа.
2020-10-26Дадал сумын Спорт цогцолборын барилгын ажилд хяналт тавьж ажиллаа.
2020-10-26Дадал суманд хэрэгжиж буй ИШСүлжээний ажилд хяналт тавьж ажиллаа.
2020-10-26Норовлин суманд баригдаж буй 200 хүүхдийн ортой цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажилд захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэн ажиллаа.
2020-10-26Норовлин сумын ЭМТөвийн өргөтгөлийн барилгын ажилд үе шатны хяналт хийлээ.
2020-10-21Монгол Улсад геодези зураг зүйн салбар үүсч хөгжсөний 90 жилийн ойн хүрээнд зохион байгуулсан гар зургийн уралдааныг амжилттай зохион байгуулж шалгарууллаа.
2020-10-08 Хэнтий аймгийн Баян-Овоо суманд баригдаж буй 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажилд захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэн ажиллаа.
2020-10-08Мэдээлэл технологийн үндэсний паркаас Мэдээлэл технологийн инженерийн шалгалтын талаар сургалт хийлээ.
2020-10-07Биндэр суманд баригдаж буй ЕБСургуулийн спорт заалны барилга угсралтын ажилд захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлж ажиллаа.
2020-10-07Хэрлэн сумын төвийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн ажилд захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэн ажиллаа.
2020-10-07Биндэр баригдаж буй "Их Монгол улс, Эзэнт гүрэн" цогцолборын барилгын
2020-10-06Дэлгэрхаан сумын ЕБСургуулийн спорт заалны барилга угсралтын ажилд үе шатны хяналт хийлээ.
2020-10-06Түр ажлын байрны зар.
Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР