Төлбөр тушаах данс

2018-10-02

Хэнтий аймгийн татварын хэлтэс газрын төлбөрийн данс 

1

Дансны нэр

Дансны дугаар

Хэнтий аймгийн татварын хэлтэс

100180000943

Санал асуулга

Газрын харилцааны талаарх мэдээллийг ямар түвшинд авч байна вэ?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР